Over ons

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders: voorzitter, secretaris en penningmeester.

De voorzitter is Marianne Vergouw. De secretaris is George Vermeulen en de penningmeester is Leen Ouweneel.

De deelname aan het bestuur is pro deo. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

Alle activiteiten in het kader van de Stichting geschieden op basis van vrijwilligheid.