Home

Stichting Longfibrose en Leukemie heeft als doel:

      • Het vinden van de genetische afwijkingen van de combinatie longfibrose en leukemie en het mogelijk maken van meer onderzoek in het algemeen van de combinatie longfibrose en leukemie.
      • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanvragen van subsidies bij onder andere het Longfonds en donaties van familieleden en/of andere geïnteresseerden.

Stichting Longfibrose en Leukemie is een ANBI stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De Stichting Longfibrose en Leukemie is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 72207558.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 859030222.

Voor vragen kun je ons e-mailen op:

info@longfibrose-leukemie.nl