Home

De Stichting Longfibrose en Leukemie is opgericht in juli 2018. We hebben deze Stichting in het leven geroepen omdat wij ontdekten dat er in onze naaste omgeving bekenden waren die geconfronteerd werden met de combinatie van longfibrose en leukemie. Bij navraag bleek dat er nog weinig onderzoek naar de combinatie van deze twee ziekten gedaan werd.

De Stichting Longfibrose en Leukemie ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het vinden van nieuwe erfelijke afwijkingen die kunnen leiden tot longfibrose en leukemie. Het onderzoek kan hiermee bijdragen aan meer kennis, aan een eerdere diagnose en aan een betere behandeling van deze ziektes.

Hiernaast wil de Stichting graag bijdragen aan het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanvragen van subsidies en donaties.

Stichting Longfibrose en Leukemie is een ANBI stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De Stichting Longfibrose en Leukemie is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 72207558.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 859030222.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Longfibrose en Leukemie: NL45ABNA0835910830

Voor vragen kunt u ons e-mailen op:

info@longfibrose-leukemie.nl